Toán Lớp 7: 1) 2/5x + 3/7 = -4/5 2) |2x – 2| + 2/3 = 5/4 – giúp mình với ạ mình đang cần gấp !!

Question

Toán Lớp 7: 1) 2/5x + 3/7 = -4/5
2) |2x – 2| + 2/3 = 5/4
– giúp mình với ạ mình đang cần gấp !!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 3 tháng 2022-02-17T20:55:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  1) 2/5x + 3/7 = {-4}/5
  => 2/5x = -4/5 – 3/7
  => 2/5x = -43/35
  => x = -43/35 : 2/5
  => x = -43/14
  Vậy x = -43/14
  _______________________
  2) |2x – 2| + 2/3 = 5/4
  => |2x – 2| = 5/4 – 2/3
  => |2x – 2| = 7/12
  => $\left[\begin{matrix} 2x – 2 = \dfrac{7}{12}\\ 2x – 2 = \dfrac{-7}{12}\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} 2x = \dfrac{7}{12} + 2\\ 2x = \dfrac{-7}{12} + 2\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} 2x = \dfrac{31}{12}\\ 2x = \dfrac{17}{12}\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = \dfrac{31}{12} : 2\\ x = \dfrac{17}{12} : 2\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = \dfrac{31}{24}\\ x = \dfrac{17}{24}\end{matrix}\right.$
  Vậy x \in {31/24 ; 17/24}

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) 2/5+ x= -4/5
  x= -4/5- 2/5
  x= -6/5
  2) |2x- 2|+ 2/3= 5/4
  |2x- 2|= 7/12
  2x- 2= 7/12  hoặc 2x- 2= -7/12
  2x= 31/12              2x= 17/12
  x= 31/24                 x= 17/24
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )