Toán Lớp 7: `1/2x^3+ 2x` Tìm nghiệm Làm đây đủ ạ

Question

Toán Lớp 7: `1/2x^3+ 2x`
Tìm nghiệm
Làm đây đủ ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 1 tuần 2023-01-25T04:10:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $\\$
  1/2x^3 + 2x
  Cho đa thức bằng 0
  -> 1/2x^3 + 2x=0
  -> x (1/2x^2 +2)=0
  Trường hợp 1 :
  ->x=0
  Trường hợp 2 :
  -> 1/2x^2+2=0
  -> 1/2x^2=0-2
  -> 1/2x^2=-2
  ->x^2=-2÷1/2
  -> x^2 = -4 (Vô lí vì x^2 ≥ 0∀x)
  -> vô nghiệm
  Vậy đa thức 1/2x^3 + 2x có nghiệm là x=0
   

 2.  Đặt A(x)=1/2x^3+2x=0
  1/2x^3+2x=0
  2x(1/4x^2+1)=0
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}2x=0\\\dfrac{1}{4}x^2+1=0\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\\dfrac{1}{4}x^2=-1\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^2=(-1):\dfrac{1}{4}\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^2=-4(vô lí,x^2≥0∀x)\end{array} \right.\) 
  Vậy x=0 là nghiệm của đa thức A(x)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )