Toán Lớp 7: x+1 1 =–= — x-5 2 x-5 2

Question

Toán Lớp 7: x+1 1
—–= —
x-5 2
x-5 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 2 ngày 2022-04-19T23:14:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải chi tiết:
  (x+1)/(x-5)=1/2
  =>2(x+1)=1(x-5)
  =>2x+2=x-5
  =>2x+2-x+5=0
  =>(2x-x)+(2+5)=0
  =>x+7=0
  =>x=0-7
  =>x=-7
  Vậy x=-7

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )