Toán Lớp 7: 0,41(6) đổi ra phân số và nêu cách đổi ( ko nêu cách đổi=báo cáo

Question

Toán Lớp 7: 0,41(6) đổi ra phân số và nêu cách đổi ( ko nêu cách đổi=báo cáo, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 3 ngày 2022-06-19T01:58:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{0,41(6)  = 0,41 +0,00(6)}$
              = $\dfrac{41}{100}$ + (1) . 6
              = $\dfrac{41}{100}$ + $\dfrac{1}{9}$ . 6
              = $\dfrac{41}{100}$ + $\dfrac{2}{3}$
              = $\dfrac{323}{300}$
              
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :
  0,41(6)
  = 0,41 + 0,00(6)
  = 0,41 + (0,(6))/100
  = 41/100 + 6/100 . 0,(1)
  = 41/100 + 6/100 . 1/9
  = 41/100 + 1/150
  = 5/12
  @Lee

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )