Toán Lớp 6: Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20 bằng 2 cách

Question

Toán Lớp 6: Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20 bằng 2 cách, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 1 tháng 2022-12-21T13:01:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Cách 1: Liệt kê các phần tử.
      M = { 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 }
  -Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử.
      M = { x in NN | 11 ≤ x ≤ 20 } 

 2. Cách1:M={x/xN,11x20}
  Cách2:M={11;12;13;14;15;16;17;18;19;20}
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )