Toán Lớp 6: Viết tập hợp C gồm các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 và ko vượt quá 100 bằng 2 cách

Question

Toán Lớp 6: Viết tập hợp C gồm các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 và ko vượt quá 100 bằng 2 cách, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 22 phút 2022-06-18T22:38:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Cách 1: Liệt kê:
  C={18;19;20;21;….;99;100}
  Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng:
  C = {x\in N|18≤ x ≤ 100}

 2. Viết tập hợp C gồm các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 và ko vượt quá 100:
  -Cách 1: C= {18 ; 19 ; 20 ; …. ; 99 ; 100}
  -Cách 2: C= { x ∈ N/ 18≤ x ≤ 100}
  -Cách 3: C= { x ∈ N/ 17 < x < 101}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )