Toán Lớp 6: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng luỹ thừa: x^4.x

Question

Toán Lớp 6: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng luỹ thừa: x^4.x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 4 ngày 2022-06-18T20:37:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x^4.x
  = x^4.x^1
  = x$^{4+1}$ 
  = x^5
  @x^m.x^n= x$^{m+n}$ 
  @namOvO
   

 2. $#KOD$
  x^4 * x = x^4 * x^1 = $x^{4+1}$ = x^5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )