Toán Lớp 6: Viết các tập hợp : (Qua tìm UCLN,BCNN) A) UC (132;120;160) B) BC (80;60;24)

Question

Toán Lớp 6: Viết các tập hợp : (Qua tìm UCLN,BCNN)
A) UC (132;120;160)
B) BC (80;60;24), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 2 tuần 2022-06-15T00:37:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,  (132)= 2 mux 2 .3.11
  (120)= 2 mux 3 .5
  160= 2mux 5.5
  UCLN(132;120;160)= 2mux 2=4
  ucln(132;120;160)=u4=(1;2;4)
  b, 80= 2 mux 4.5
  60= 2 mux 2.3.5
  24=2 mux 3 .3
  BCNN(80;60;24)=2 mux 4.3.5=2.2.2.2.3.5=240
  BC (80;60;24)= la boi cua 240=[0;240;480;…]

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  A) 132 = 2mũ2 . 3 . 11
        120 = 2mũ3 . 3 . 5
        160 = 2mũ 5 . 5
  => ƯCLN ( 132,120,160 ) = 2mũ2 =4 
  => ƯC ( 132,120,160 ) = Ư ( 4 ) = { 1 , 2 , 4 }
            Vậy ƯC ( 132,120,160 ) = { 1 , 2 , 4 }
  B)  80 = 2mũ4 . 5 
      60 = 2mũ2 . 3 . 5
       24 = 2mũ3 . 3
  => ƯCLN ( 80,60,24) =2mũ2 = 4
  => ƯC (80,60,24) = ƯC ( 4 ) = { 1 , 2 , 4 }
             Vậy ƯC ( 80,60,24) = { 1 , 2 , 4 }
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )