Toán Lớp 6: ƯC ( 28,12) ƯCLN (124,84) BC (42,36) BCNN (48,64) BCNN (7,5,8) ƯCLN (4,8,16

Question

Toán Lớp 6: ƯC ( 28,12)
ƯCLN (124,84)
BC (42,36)
BCNN (48,64)
BCNN (7,5,8)
ƯCLN (4,8,16, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 6 tháng 2022-06-11T11:48:08+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a)Ư(12)={1, 2, 3, 4, 6, 12}
  Ư(28)={1, 2, 4, 7, 14, 28
  ⇒ƯC(28, 12)={1, 2}
  b)Ta có:
  124=2².31     
  84=2².3.7
  ⇒ƯCLN(124, 84)={4}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )