Toán Lớp 6: Trong một buổi liên hoan có 120 cái kẹo, 45 cái bành và 15 quả táo được chia đều vào các đĩa. Hỏi có bao nhiêu cách chia ? Chia được nh

Question

Toán Lớp 6: Trong một buổi liên hoan có 120 cái kẹo, 45 cái bành và 15 quả táo được chia đều vào các
đĩa. Hỏi có bao nhiêu cách chia ? Chia được nhiều nhất bao nhiêu đĩa ? Mỗi đĩa có bao nhiêu kẹo,
bánh và táo ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 2 tuần 2022-04-07T14:08:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   120 cái kẹo ,45 cái bánh và 15 quả táo chia vào a
  =>120 ,45 ,15 chia hết cho a
  => a thuộc BC(120 ;45 ;15)
  Vì 120 và 45 đều chia hết cho 15
  BC(120 ;45 ;15) = {1;3;5;15}
  => có 4 cách chia
  Chia đc nhiều nhất 15 đĩa
  Mỗi đĩa có : 
  120 : 15 = 8 cái kẹo
  45 : 15 = 3 cái bánh 
  15 : 15 = 1 quả táo
  thubichdan:
  các bước giải:gọi a là số đĩa
   120 cái kẹo ,45 cái bánh và 15 quả táo chia vào a
  =>120 ,45 ,15 chia hết cho a
  => a thuộc BC(120 ;45 ;15)
  Vì 120 và 45 đều chia hết cho 15
  BC(120 ;45 ;15) = {1;3;5;15}
  => có 4 cách chia
  Chia đc nhiều nhất 15 đĩa
  Mỗi đĩa có : 
  120 : 15 = 8 cái kẹo
  45 : 15 = 3 cái bánh 
  15 : 15 = 1 quả táo
  thubichdan:
  các bước giải:gọi a là số đĩa
   120 cái kẹo ,45 cái bánh và 15 quả táo chia vào a
  =>120 ,45 ,15 chia hết cho a
  => a thuộc BC(120 ;45 ;15)
  Vì 120 và 45 đều chia hết cho 15
  BC(120 ;45 ;15) = {1;3;5;15}
  => có 4 cách chia
  Chia đc nhiều nhất 15 đĩa
  Mỗi đĩa có : 
  120 : 15 = 8 cái kẹo
  45 : 15 = 3 cái bánh 15 : 15 = 1 quả táo

 2. Gọi a là cách chia và số đĩa có thể chia.
  Để 120 cây kẹo, 45 cái bánh và 15 quả táo chia đều vào các đĩa thì a∈ƯCLN (120,45,15)
  ta có:
  120=.3.5
  45=.5
  15=3.5
  =>ƯCLN (120,45,15)=3.5=15
  =>Có 15 cách chia và có thể chia vào nhiều nhất 15 cái đĩa.
  Số cây kẹo mỗi đĩa có là: 120:15=8(cây kẹo)
  Số cái bánh mỗi đĩa có là: 45:15=3 (cái bánh)
  Số quả táo mỗi đĩa có là: 15:15=1 (quả táo)
  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )