Toán Lớp 6: Trong các số 6;13;26;35 số nào là số nguyên tố

Question

Toán Lớp 6: Trong các số 6;13;26;35 số nào là số nguyên tố, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 3 tháng 2022-02-18T03:58:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phân tính thừa số nguyên tố:
  6= 2 x 3
  13= 1 x 13
  26= 2 x 13
  35 = 5 x 7
  => Vì thừa số nguyên tố là số chỉ có ước của chính nó và 1 => 13 là thừa số nguyên tố
  ⇒ 13 là thừa số nguyên tố
   Đây nha bạn nếu thấy hay cho tui xin 5 sao+ctlhn nha:>
   

 2. Giải đáp:
  số nguyên tố là 13
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong các số 6;13;26;35 số nào là số nguyên tố
  Vì số nguyên tố là số có 2 ước là 1 và chính nó nên số nguyên tố là 13 
  Vậy trong các số 6;13;26;35 số 13 là số nguyên tố

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )