Toán Lớp 6: Trong các số 2,3,5,9 số nào là ước của n với a) n= 4536 ; b)=3240; c)=9854?

Question

Toán Lớp 6: Trong các số 2,3,5,9 số nào là ước của n với
a) n= 4536 ; b)=3240; c)=9854?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 2 tuần 2022-06-11T19:07:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo nhé.
  a,
  n=4536
  Vì 4536 là số chẵn
  =>n\vdots2
  Ta có: 4536 có chữ số tận cùng là 6
  =>n\cancel\vdots5
  *Một số chia hết cho 5 khi và chỉ khi nó có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5
  Ta có: 4+5+3+6=18\vdots3,9
  =>n\vdots 3,9(Một số chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 3, Tương tự với 9 cũng vậy)
  ->2,3,9\inƯ(n)
  $\\$
  b,
  n=3240
  Vì 3240 là số chẵn và có chữ số tận cùng là 0(t/c tương tự câu trên)
  ->n\vdots2,5
  Ta có: 3+2+4+0=9\vdots3,9
  =>n\vdots3,9(t/c tương tự câu trên)
  ->2,3,5,9\inƯ(n)
  $\\$
  c,
  n=9854
  Vì 9854 là số chẵn
  =>n\vdots2
  Mà chữ số tận cùng của nó là 4
  ->n\cancel\vdots5(t/c tương tự câu trên)
  Ta có: 9+8+5+4=26\cancel\vdots3,9
  ->n\cancel\vdots3,9(t/c tương tự câu trên)
  ->2\inƯ(n)
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  4536 là ước của 3 ; 9
  Do  4 + 5 + 3 + 6  = 18 \vdots 3 ; 9
  b)
  3240 là ước của 2 ; 3 ; 5 ; 9
  Do tận cùng là 0 nên chia hết 2 ; 5
  Do  3 + 2 + 4 + 0 = 9 \vdots 3 ; 9
  c)
  9854 là ước của 2
  Do tận cùng là số chẵn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )