Toán Lớp 6: Trong các khẳng định sau đây,đâu là khẳng định sai A.Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau B.Hình vuông có 4 góc bằng nhau bằng 90 độ C.Hình v

Question

Toán Lớp 6: Trong các khẳng định sau đây,đâu là khẳng định sai
A.Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau
B.Hình vuông có 4 góc bằng nhau bằng 90 độ
C.Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau
D.Hình vuông có 4 góc bằng nhau bằng 60 độ
Trả lời giúp em ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 4 ngày 2022-05-14T07:53:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   D nha
  ( Vì mỗi góc của hình vuông phải là 90 độ vì :
   Tổng 4 góc của hình vuông bằng 360 độ
   Mà 90 x 4 = 360, Mà nếu mỗi góc bằng 60 độ thì 60 x 4 = 240 )

 2. Trong các khẳng định sau đây,đâu là khẳng định sai
  A. Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau
  B. Hình vuông có 4 góc bằng nhau bằng 90°
  C. Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau
  D. Hình vuông có 4 góc bằng nhau bằng 60°
  → Hình vuông có 4 góc bằng nhau và bằng 90°
  → Tổng các góc trong tứ giác là 360° nên 4 góc của hình vuông không thể là 60°

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )