Toán Lớp 6: Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào không phải là số liệu? (Chỉ được chọn 1 đáp án) A. O Những môn học có điểm tổng kết trên 8,0 của Tuấ

Question

Toán Lớp 6: Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào không phải là số liệu?
(Chỉ được chọn 1 đáp án)
A. O Những môn học có điểm tổng kết trên 8,0 của Tuấn
B. Chiều cao của các học sinh lớp 6/2
C. Số học sinh được hạnh kiểm tốt của lớp 6/2
D. Cân nặng của trẻ sơ sinh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 1 tuần 2022-01-13T23:12:07+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $\text{ ⇒ Chọn C }$

    → A là số liệu vì điểm đuọc tính theo số

    → B là số liệu vì chiều cao được tính là m,cm

    → D là số liệu vì được biểu thị bằng số 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )