Toán Lớp 6: Trong 8 tháng đầu năm, một cửa hàng bán được 1264 chiếc ti vi. trong 4 tháng cuối năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng bá

Question

Toán Lớp 6: Trong 8 tháng đầu năm, một cửa hàng bán được 1264 chiếc ti vi. trong 4 tháng cuối năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được 164 chiếc ti vi. Hỏi trong cả năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng đó bán được bao nhiêu chiếc ti vi? Viết biểu thức tính kết quả., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 6 tháng 2022-06-20T23:34:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Biểu thức: 
  [ 1264 + ( 164 * 4 ) ] : ( 8 + 4 ) = 160 ( ti vi )
  $@Thanh$

 2. Giải đáp:
  Số ti vi cửa hàng bán được trong cả năm là:
  1264+164.4= 1920 (chiếc ti vi)
  Trung bình mi tháng ca hàng đó bán đưc s ti vi là:
  1920:12= 160 (chiếc ti vi)
  Đáp số: 160 chiếc ti vi
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!
  #Tiểu Khôn
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )