Toán Lớp 6: Trên tia Ax lấy hai điểm B,C sao cho AB = 5cm, AC = 10cm. Gọi M và N là lần lượt trung điểm của AB và BC. a, Chứng tỏ rằng điểm B là tr

Question

Toán Lớp 6: Trên tia Ax lấy hai điểm B,C sao cho AB = 5cm, AC = 10cm. Gọi M và N là lần lượt trung điểm của AB và BC.
a, Chứng tỏ rằng điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC.
b, Tính độ dài đoạn thẳng MN.
Help, giúp mk mới, đảm bảo mk vote 5 sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 4 ngày 2022-05-14T07:47:17+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. giải
  a. Chứng tỏ rằng B là trung điểm của đoạn thẳng AC
  Trên tia Ax, ta có: AB < AC (vì 5cm < 10cm)
  Nên: Điểm B nằm giữa A và C (1)
  => AB + BC = AC
  Hay 5 + BC = 10
  => BC = 10 – 5 = 5(cm)
  Vậy: AB = BC (=5cm) (2)
  Từ (1) và (2), suy ra điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC
  b. Tính độ dài đoạn thẳng MN
  Ta có: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB
  => AM = MB = AB/2
  Hay AM = MB = 5/2 = 2,5(cm)
  Mà: Điểm N là trung điểm của đoạn thẳng BC
  => BN = NC =BC/2
  Hay BN = NC = 5/2 = 2,5(cm)
  Mà: NC < AC (vì 2,5cm < 10cm)
  Nên: Điểm N nằm giữa A và C
  => AN + NC = AC
  Hay AN + 2,5 = 10
  => AN = 10 – 2,5 = 7,5(cm)
  Mà: AM < AN (vì 2,5cm < 7,5cm)
  Nên: Điểm M nằm giữa A và N
  => AM + MN = AN
  Hay 2,5 + MN = 7,5
  => MN = 7,5 – 2,5 = 5(cm)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )