Toán Lớp 6: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox , vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 65 độ ; xOy = 130 độ . a / trong

Question

Toán Lớp 6: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox , vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 65 độ ;
xOy = 130 độ .
a / trong ba tia Ox , Ot , Oy tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?
b / Tính số đo của tOy
c/ Tia Ot có là tia phân giác của xOy không ? Vì sao ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 1 tuần 2022-01-15T02:20:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. `a)` Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia 0x, vì `\hat{xOt} < \hat{ xOy} ( 65^o < 130^o)` nên tia Ot nằm giữa `2` tia `Ox` và `Oy (1)`

  `b)` Vì  tia Ot nằm giữa `2` tia `Ox` và `Oy (1)`

  Nên `\hat{xOt} + \hat{tOy} = \hat{xOy}`

           `65^o      + \hat{tOy} = 130^o`

                              ` \hat{tOy} == 130^o – 65^o`

                               ` \hat{tOy} = = 65^o`

  Vậy `\hat{tOy} = 65^o`

  `c)`

  Có : `\hat{xOt} =65^o` và `\hat{tOy} = 65^o`

  Mà `65^o = 65^o`

  Nên `\hat{xOt}= \hat{tOy}` `(2)`

  Vì tia Ot nằm giữa `2` tia `Ox` và `Oy (1)` và  `\hat{xOt}= \hat{tOy}` `(2)`

  nên Tia Ot là phân giác của `\hat{xOy}`

  `#caty09`

  toan-lop-6-tren-cung-mot-nua-mat-phang-bo-la-duong-thang-chua-tia-o-ve-hai-tia-ot-va-oy-sao-cho

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  a)

  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia `Ox`, có `\hat{xOt}<\hat{xOy}(65^o<130^o)` nên tia `Ot` nằm giữa `2` tia `Ox` và `Oy(1)`

  b)

  Vì `Ot` nằm giữa `2` tia `Ox` và `Oy`

  `=>\hat{xOt}+\hat{tOy}=\hat{xOy}`

  Hay: `65^o +\hat{tOy}=130^o`

  `=>\hat{tOy}=130^o -65^o`

  `=>\hat{tOy}=65^o`

  Vậy `\hat{tOy}=65^o`

  c)

  Ta có: `\hat{tOy}=65^o`

  Lại có: \hat{xOt}=65^o`

  `=>\hat{tOy}=\hat{xOt}(=65^o)(2)`

  Từ `(1),(2)=>` tia Ot là tia phân giác của `\hat{xOy}`

  Vậy tia Ot là tia phân giác của `\hat{xOy}`

  toan-lop-6-tren-cung-mot-nua-mat-phang-bo-la-duong-thang-chua-tia-o-ve-hai-tia-ot-va-oy-sao-cho

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )