Toán Lớp 6: Tổng tất cả các phần tử lẻ của tập hợp:B={x€N/x<100;x chia hết cho 5

Question

Toán Lớp 6: Tổng tất cả các phần tử lẻ của tập hợp:B={x€N/x<100;x chia hết cho 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 6 ngày 2022-06-17T04:01:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Trả lời:
  x \vdots 5
  =>x in B(5)
  Ta có:
  B(5)={0;5;10;15;20;…;85;90;95;100;105;…}
  Mà x<100 và x lẻ
  =>x in {5;15;…;85;95}
  Vậy B={5;15;…;85;95}
  B=5+15+…+85+95
  Tổng của số hạng của dãy số B là:
  [(95+5):10+1] xx (95+5):2=500
  Vậy B=500

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  x < 100 ; x \vdots 5 ; x lẻ
  -> x \in {5 ; 15 ; 25 ; ……. ; 95}
  Tổng các số x lẻ là :
  5 + 15 + 25 + ………. + 95
  = [(95 – 5) : 10 + 1] . (95 + 5) : 2 = 500

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )