Toán Lớp 6: Tổng 21+43+2021 chia hết cho số nào sau đây

Question

Toán Lớp 6: Tổng 21+43+2021 chia hết cho số nào sau đây, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 9 tháng 2022-03-21T14:44:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:số 1,5
   
  thích các bước giải:bởi vì tận cùng là số 5 nên nó chia hết cho 5 
   

 2. ta có: 
  chia hết cho ;
   43 chia cho dư  1
  chia cho 2
  Từ đó suy ra chia hết cho .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )