Toán Lớp 6: Tổng các số nguyên lớn hơn – 6 nhỏ hơn 13 bằng :

Question

Toán Lớp 6: Tổng các số nguyên lớn hơn – 6 nhỏ hơn 13 bằng :, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 1 tuần 2022-01-14T18:30:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  -5 + (-4 ) + (-3 )+  ( -2 ) + ( -1 ) + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7+8+9+10+11+12

  = (-5+5) + (-4+4 ) + (-3+3 )+  (-2+2 ) + ( -1+1 ) + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 +11 + 12

  = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 13 + 17 + 21 + 12

  =30+33

  =63

 2. Tổng các số nguyên lớn hơn – 6 nhỏ hơn 13 bằng:
  Đáp án:
  63

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )