Toán Lớp 6: Tính tong tât ca cac so nguyen x biet:a)- 5 < x < 5, b)- 8 < x < 9

Question

Toán Lớp 6: Tính tong tât ca cac so nguyen x biet:a)- 5 < x < 5, b)- 8 < x < 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 6 tháng 2022-06-11T10:50:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)- 5 < x < 5
  5,1 ; 5,2 ; 5,3 ; 5,4 ; 5,5 ; 5,6 ; 5,7 ; 5,8 ; 5,9 
  b)- 8 < x < 9
  0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 8
   

 2. Giải đáp:a 0 ,b 1 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: a, x=1,2,3,4,-1,-2,-3,-
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )