Toán Lớp 6: tính tổng sau : B=1+(-2)+(-3)+4+5+(-6)+(-7)+8+…+1997+(-1998)+(-1999)+2000

Question

Toán Lớp 6: tính tổng sau :
B=1+(-2)+(-3)+4+5+(-6)+(-7)+8+…+1997+(-1998)+(-1999)+2000, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 1 tháng 2022-12-22T04:21:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $B=0$.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}B=1+(-2)+(-3)+4+5+(-6)+(-7)+8\ +\,.\!.\!.+\ 1997+(-1998)+(-1999)+2000\\\Rightarrow B=\left[1+(-2)+(-3)+4\right]+[5+(-6)+(-7)+8]\ +\,.\!.\!.+\ [1997+(-1998)+(-1999)+2000]\\\Rightarrow B=0+0\ +\,.\!.\!.+\ 0\\\Rightarrow B=0\end{array}$

 2. B=1+(-2)+(-3)+4+5+(-6)+(-7)+8+. . .+1997+(-1998)+(-1999)+2000
  B=[1+(-2)+(-3)+4]+[5+(-6)+(-7)+8]+. . .+[1997+(-1998)+(-1999)+2000]
  B=0+0+. . . +0
  B=0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )