Toán Lớp 6: Tính tổng dãy số sau : S = 5 + 5 mũ 3 + 5 mũ 5 +–…+5 mũ 2019

Question

Toán Lớp 6: Tính tổng dãy số sau :
S = 5 + 5 mũ 3 + 5 mũ 5 +………..+5 mũ 2019, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 2 tháng 2022-12-19T09:51:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  S=(5^2021 -5)/24
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  S=5+5^3 +5^5 +…+5^2019
  =>5^2 S=5^3+ 5^5+5^7+…+5^2021
  =>5^2 S-S=(5^3+ 5^5+5^7+…+5^2021)-(5+5^3+ 5^5+5^7+…+5^2019)
  =>24S=5^2021 -5
  =>S=(5^2021 -5)/24
  Vậy S=(5^2021 -5)/24

 2. S = 5 + 5^3 + 5^5 +…+ 5^2019
  5^2S = 5^2(5 + 5^3 + 5^5 +…+ 5^2019)
  25S = 5^3 + 5^5 + 5^7 +…+ 5^2021
  25S – S = (5^3 + 5^5 +…+ 5^2021) – (5 + 5^3 +…+ 5^2019)
  24S = 5^3 + 5^5 +…+ 5^2021 – 5 – 5^3 -…- 5^2019
  24S = (5^3 – 5^3) + (5^5 – 5^5) +…+ (5^2019 – 5^2019) + 5^2021 – 5
  24S = 5^2021 – 5
  S = (5^2021 – 5)/24
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )