Toán Lớp 6: tính tổng các số một cách hợp lý ( nếu có thể ) : 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 20 – 18 – 17-37

Question

Toán Lớp 6: tính tổng các số một cách hợp lý ( nếu có thể ) : 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 20 – 18 – 17-37, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 32 phút 2022-05-01T01:56:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   34+35+36+37-14-20-18-17-37
  =(37-37)+(34-14)+35+(-18-17)+36-20
  =0+20+35-35+36-20
  =(20-20)+(35-35)+36
  =36
  (Bài tham khảo)

 2. $\text{34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 20 – 18 – 17 – 37}$
  $\text{= ( 34 – 14 ) + ( 35 – 18 – 17 ) + ( 37 – 37 ) + ( 36 – 20 )}$
  $\text{= 20 + 0 + 0 + 16}$
  $\text{= 36}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )