Toán Lớp 6: Tính tổng các số lẻ từ 105 đến 905 Làm ngắn gọn nhất có thể nhưng phải đúng

Question

Toán Lớp 6: Tính tổng các số lẻ từ 105 đến 905
Làm ngắn gọn nhất có thể nhưng phải đúng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 6 tháng 2022-06-21T00:59:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Khoảng cách giữa mỗi số lẻ là : 2
  Từ 105 đến 905 có số số lẻ là:
  (905 – 105) : 2 + 1 = 401 (số lẻ)
  Tổng là :
  [(905 + 105) × 401] : 2 = 202505 
  Vậy tổng các số lẻ từ 105 đến 905 là 202505
   

 2. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Khoảng cách giữa các số là 2
  Số các số hạng: $(905 – 105) : 2 + 1 = 401 (số hạng)$
  Tổng dãy số lẻ từ 105 đến 905: $\frac{(905 + 105) . 401 }{2} = 202505$
  $@JustHood$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )