Toán Lớp 6: Tính số học sinh khối 6, biết rằng khi xếp thánh hàng 2, hàng 3, hàng 11 đều vừa đủ hàng; số học sinh trong đó khoảng 100 đến 160 giải

Question

Toán Lớp 6: Tính số học sinh khối 6, biết rằng khi xếp thánh hàng 2, hàng 3, hàng 11 đều vừa đủ hàng; số học sinh trong đó khoảng 100 đến 160
giải giúp vote 5 sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 2 tuần 2022-06-07T01:37:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x là học sinh khối 6
  x chia hết cho 2,3,11 vậy x thuộc Bội chung nhỏ nhất(2,3,11) (100<x<160)
  2=2
  3=3
  11=11
  Bội chung nhỏ nhất(2,3,11)=2.3.11=66
  Bội(66)={0,66,132,264,…]
  Vì 100<x<160 nên x bằng 132
  Cho xin câu trả lời hay nhất + vote 5* + cảm ơn = Thank

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )