Toán Lớp 6: Tính số học sinh khối 6, biết rằng khi xếp thánh hàng 2, hàng 3, hàng 11 đều vừa đủ hàng; số học sinh trong đó khoảng 100 đến 160 giải

Question

Toán Lớp 6: Tính số học sinh khối 6, biết rằng khi xếp thánh hàng 2, hàng 3, hàng 11 đều vừa đủ hàng; số học sinh trong đó khoảng 100 đến 160
giải giúp với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 19 phút 2022-06-07T05:58:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: $132$ học sinh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  $BCNN(2,3,11)=2\cdot 3\cdot 11=66$
  Vì khi xếp thành hàng $2, 3, 11$ đều vừa đủ
  $\to$Số học sinh là bội của $66$
  Gọi số học sinh là $66k, k\in N$
  Ta có số học sinh trong khoảng $100\to 160$
  => 100 <= 66k <= 160
  => k=2
  => Số học sinh là:
  $$66\cdot 2=132$$

 2. Giải đáp: $132$ học sinh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  $BCNN(2,3,11)=2\cdot 3\cdot 11=66$
  Vì khi xếp thành hàng $2, 3, 11$ đều vừa đủ
  $\to$Số học sinh là bội của $66$
  Gọi số học sinh là $66k, k\in N$
  Ta có số học sinh trong khoảng $100\to 160$
  $\to 100\le 66k\le 160$
  $\to k=2$
  $\to $Số học sinh là:
  $$66\cdot 2=132$$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )