Toán Lớp 6: Tính số học sinh của lớp 6H biết rằng mỗi lần xếp hàng 5, hàng 7 đều vừa đủ không thừa ra bạn nào và số học sinh của lớp trong khoảng t

Question

Toán Lớp 6: Tính số học sinh của lớp 6H biết rằng mỗi lần xếp hàng 5, hàng 7 đều vừa đủ không thừa ra bạn nào và số học sinh của lớp trong khoảng từ 30 đến 40., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 1 tuần 2022-04-13T22:28:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp :
  Gọi số học sinh của lớp 6H là : x
  x ∈ BC(5;7)
  BCNN(5;7) = 5 · 7 = 35
  BC(5;7) = B(35) = { 0 ; 35 ; 70 ; 105 ; … }
  Vì 30 ≤ x ≤ 40 nên x = 35
  Vậy số học sinh của lớp 6H là : 35 học sinh

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi x là số học sinh lớp 6H
  Theo đề bài ta có:
  x\vdots5
  x\vdots7
  =>x∈BC(5;7)
  Suy ra:
  5=5
  7=7
  =>BCNN(5,7)=35=>BC(5;7)=B(35)={0;35;70;….}
  mà 30≤x≤40
  =>x=35
   Vậy số học sinh lớp 6H là: 35 học sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )