Toán Lớp 6: Tính nhanh a) (-27) x 39 + (-61) x 27

Question

Toán Lớp 6: Tính nhanh
a) (-27) x 39 + (-61) x 27, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 5 ngày 2022-06-18T07:40:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) (-27) xx 39 + (-61) xx 27
  = 27 xx [(-39) + (-61)]
  = 27 xx (-100)
  = -2700

 2. (-27) xx 39 + (-61) xx 27
  = 27 xx (-39) + (-61) xx 27
  = 27 xx [ (-39) + (-61)]
  = 27 xx (-100)
  = -2700

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )