Toán Lớp 6: Tính nhanh 8.9.14+6.17.12+19.4.18

Question

Toán Lớp 6: Tính nhanh
8.9.14+6.17.12+19.4.18, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 2 tuần 2022-06-15T07:01:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 8 . 9 . 14 + 6 . 17 . 12 + 19 . 4 . 18
  = 4 . 2 . 9 . 14 + 3 . 2 . 17 . 12 + 19 . 2 . 2 . 18
  = ( 4 . 9) . ( 2 . 14 ) + ( 3 . 12 ) . ( 2 . 17 ) + ( 19 . 2 ) . ( 2 .  18 )
  = 36 . 28 + 36 . 34 + 38 . 36
  = 36 . ( 28 + 34 + 38 )
  = 36 . 100
  = 3600
  #dtkc

 2. 8.9.14+6.17.12+19.4.18
  =72.14 + 6.12.17+4.18.19
  =72.4+72.17+72.19
  =72.(4+17+19)
  =72.40
  =2880
  eech

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )