Toán Lớp 6: Tính nhanh: 62.(-25)+(-69).50 (-29).(71+13)+71(29-13)

Question

Toán Lớp 6: Tính nhanh:
62.(-25)+(-69).50
(-29).(71+13)+71(29-13), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 9 tháng 2022-03-01T20:34:53+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  \(\begin{array}{l}
  a) – 5000\\
  b) – 1300
  \end{array}\)

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  \(\begin{array}{l}
  a)62.\left( { – 25} \right) + \left( { – 69} \right).50\\
   =  – 62.25 – 69.50\\
   =  – 2.25.31 – 69.50\\
   =  – 50.31 – 69.50\\
   =  – 50\left( {31 + 69} \right)\\
   =  – 50.100 =  – 5000\\
  b)\left( { – 29} \right).\left( {71 + 13} \right) + 71\left( {29 – 13} \right)\\
   =  – 29.71 – 29.13 + 71.29 – 71.13\\
   =  – 29.13 – 71.13\\
   =  – 13\left( {29 + 71} \right)\\
   =  – 13.100 =  – 1300
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )