Toán Lớp 6: tính nhanh: -329-(15-101)-(25-440)

Question

Toán Lớp 6: tính nhanh:
-329-(15-101)-(25-440), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 40 phút 2022-06-19T00:30:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~ gửi bạn ~
  Giải đáp:
  172 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – 329 – (15 – 101) – (25 – 440)
  =(-344)+ 101+440+(-25)
  =(-243)+440+(-25)
  =197 +(-25)
  = 172

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -329-(15-101)-(25-440)
  = 0-329 – 15 + 101 -25 + 440
  = 0- 329 -( 15 +25) + 101 + 440
  = – 329 – 40 + 101 + 440
  = -329 + 101 + ( 440 – 40)
  = -228 + 400
  = 172

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )