Toán Lớp 6: Tính Nhanh: (-25)+72.(-25)+(-25).27

Question

Toán Lớp 6: Tính Nhanh:
(-25)+72.(-25)+(-25).27, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 4 tháng 2022-01-14T02:14:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (-25)+72.(-25)+(-25).27

  =(-25).1+72.(-25)+(-25).27

  =(-25).(1+72+27)

  =(-25).100

  =-2500

 2. Giải đáp:

  `-2500`

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  `(-25) + 72. (-25) + (-25). 27`

  `= -25. (1 + 72 + 27)`

  `= -25. 100`

  `= -2500.`

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )