Toán Lớp 6: Tính nhanh : 12 . 50 + 12 . 50 56 .70 + 56 .30

Question

Toán Lớp 6: Tính nhanh :
12 . 50 + 12 . 50
56 .70 + 56 .30, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 6 tháng 2022-05-25T17:28:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 12 . 50 + 12 . 50
  = 12.(50+50)
  = 12.100
  = 1200
  b) 56 .70 + 56 .30
  = 56.(70+30)
  = 56.100
  = 5600
  Để làm bài trên, ta áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng.

 2. 12 . 50 + 12 . 50
  = 12 . ( 50 + 50 )
  = 12 . 100
  = 1200
  56 .70 + 56 .30
  = 56 . ( 70 + 30 )
  = 56 . 100
  = 5600

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )