Toán Lớp 6: tính nhanh 1 + 5 + 9 + – +97 + 101 làm theo cách lớp 6 nha

Question

Toán Lớp 6: tính nhanh
1 + 5 + 9 + …. +97 + 101
làm theo cách lớp 6 nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 6 tháng 2022-06-11T09:51:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 1236

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   ta thấy 1+101=102;5+97=102

  mà từ 1 + 5 + 9 + …. +97 + 101 có ( 101-1 ) : 4 + 1= 26 ( số hạng )

  Vì vậy, ta có phép tính là ( 101+1 ) x 26 : 2 = 1326

  vậy kết quả của  bài ra là 1236

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Số số hạng của tổng trên là : (101 – 1) : 4 + 1 = 26 (số)

  Tổng là : (101 + 1) xx 26 : 2 = 1326 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )