Toán Lớp 6: tính nhanh 0,49× 3,5+0,49+5,5×0,49

Question

Toán Lớp 6: tính nhanh
0,49× 3,5+0,49+5,5×0,49, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 17 phút 2022-06-18T01:24:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  0,49 xx 3,5 + 0,49 + 5,5 xx 0,49
  = 0,49 xx (3,5 + 1 + 5,5)
  = 0,49 xx 10
  = 4,9
  $@Miru$

 2. 0,49 . 3,5 + 0,49 + 5,5 . 0,49
  = 0,49 . 3,5 + 0,49 . 1 + 5,5 . 0,49
  = 0,49 . (3,5 + 1 + 5,5)
  = 0,49 . 10
  = 4,9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )