Toán Lớp 6: Tính một cách hợp lí (-7)×(-2)×(-5)×8 49-[15+(-6)] 2018^0-{15^2:(2^3×5^2-6×25)]} Nhanh hộ mik vs

Question

Toán Lớp 6: Tính một cách hợp lí
(-7)×(-2)×(-5)×8
49-[15+(-6)]
2018^0-{15^2:(2^3×5^2-6×25)]}
Nhanh hộ mik vs, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 2 tháng 2022-02-17T10:09:17+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    (-7)×(-2)×(-5)×8
  =(-7) x 8 x (-2) x (-5)
  =(-56) x 10=-560
    49-[15+(-6)]
  =49-(15-6)
  =49-9=40
    $2018^{0}$ -{[$15^{2}$:($2^{3}$×$5^{2}$-6×25)]}
  =1-{[$15^{2}$:(8×25-6×25)]}
  =1-{[$15^{2}$:25x(8-6)]}
  =1-[($15^{2}$:25×2)]
  =1-[(225:25×2)]
  =1-[(9×2)]
  =1-18=-17
  chúc bn hok tốt.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )