Toán Lớp 6: Tính i. 36 . 35 – 185 . 11 + 121 . 5 K. 98 . 42 – 50 [( 18 – 2³ ) : 2 + 3² giúp mk nha cảm mơn mn

Question

Toán Lớp 6: Tính
i. 36 . 35 – 185 . 11 + 121 . 5 K. 98 . 42 – 50 [( 18 – 2³ ) : 2 + 3²
giúp mk nha cảm mơn mn ak., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 6 tháng 2022-06-11T10:40:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bạn tham khảo nhé.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $i)\,36.55-185.11+121.5\\=36.55-185.11+11.11.5\\=36.55-185.11+11.55\\=36.55-(185.11-11.55)\\=36.55-11.(185-55)\\=36.55-11.130\\=1980-1430\\=550\\k)\,98.42-50.[(18-2^3):2+3^2]\\=4116-50.[(18-8):2+9]\\=4116-50.(10:2+9)\\=4116-50.(5+9)\\=4116-50.14\\=4116-700\\=3416$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  i)36 . 55 – 185 . 11 + 121 . 5
  = 1980 – 2035 + 605
  = -55 + 605
  = 550
  k) 98 . 42 – 50 [( 18 – 2³ ) : 2 + 3²]
  = 4116 – 50*[(18 – 8) : 2 + 9]
  = 4116 – 50*[10 : 2 + 9]
  = 4116 – 50*[5 + 9]
  = 4116 – 50*14
  = 4116 – 700
  = 3416

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )