Toán Lớp 6: tính hợp lý câu 1: 43.39-39.53 câu 2: ( -25 ) .( -47 ) +53 .25

Question

Toán Lớp 6: tính hợp lý
câu 1: 43.39-39.53
câu 2: ( -25 ) .( -47 ) +53 .25, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 2 tháng 2022-02-22T12:59:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: ở dưới

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   câu 1 : 

  43.39-39.53

  = 39 . ( 43 – 53)) 

  = 39 . – 10

  =- 390

  câu 2 : 

  xin chịu

 2. Câu 1:

  43 . 39 – 39 . 53

  = 39 . (43 – 53)

  = 39 . (-10)

  = -390

  Câu 2:

  (-25) . (-47) + 53 . 25

  = (-25) . (-47) – 53 . (-25)

  = (-25) . [(-47) – 53]

  = (-25) . (-100)

  = 2500

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )