Toán Lớp 6: tính hợp lí: a; (39-19):(-2)+(34-22).5 b; 25.(-2)mũ 2+ 5.(2+3) c; {2 mũ 3+[ 1+(3-1) mũ 2 ] } :13 mình cần giúp ạ(làm nhanh nhé)

Question

Toán Lớp 6: tính hợp lí:
a; (39-19):(-2)+(34-22).5
b; 25.(-2)mũ 2+ 5.(2+3)
c; {2 mũ 3+[ 1+(3-1) mũ 2 ] } :13
mình cần giúp ạ(làm nhanh nhé), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 2 tuần 2022-04-13T01:40:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a. (39-19)/(-2) + (34-22).5
  = 20/(-2) + 12.5
  = -10 + 60
  = 50
  b. 25.(-2)^2 + 5.(2+3)
  = 25.4 + 5.5
  = 5.(20 + 5)
  = 5.25
  = 125
  c. (2^3 + [1+(3-1)^2])/13
  = (2^3 + [1+2^2])/13
  = (2^3 + 5)/13
  = (8+5)/13
  = 13/13
  = 1

 2. a)(39-19):(-2)+(34-22).5
  =20:(-2)+12.5
  =(-10)+60
  =60-10
  =50
  Vậy (39-19):(-2)+(34-22).5=50
  b)25.(-2)²+5.(2+3)
  =25.4+5.5
  =100+25
  =125
  Vậy 25.(-2)²+5.(2+3)=125
  c){2³+[1+(3-1)^2 ]}:13
  ={8+[1+2²]}:13
  ={8+[1+4]}:13
  ={8+5}:13
  =13:13=1
  Vậy {2³+[1+(3-1)^2 ]}:13=1
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )