Toán Lớp 6: Tính hợp lí a) -329+(15-101)-(25-400) b) 1-2+3-4+5-6+…+97 – 98 + 99 – 100

Question

Toán Lớp 6: Tính hợp lí a) -329+(15-101)-(25-400)
b) 1-2+3-4+5-6+…+97 – 98 + 99 – 100, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 14 phút 2022-06-18T18:14:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  a) -40.

  b) -50.

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  a) $-329+(15-101)-(25-400)$

  $=-329+15-101-25+400$

  $=(-329-101)+(15-25+400)$

  $=-430+390$

  $=-40$

  b) Dãy số có $(100-1):1+1=100$ số.

  $1-2+3-4+5-6\ +\,.\!.\!.+\ 97-98+99-100$

  $=(1-2)+(3-4)+(5-6)\ +\,.\!.\!.+\ (97-98)+(99-100)$

  $=-1+(-1)+(-1)\ +\,.\!.\!.+\ (-1)+(-1)$ (có $\dfrac{100}2=50$ số).

  $=-1.50$

  $=-50$.

 2. Giải đáp:

  a/ -40 ; b/ -50

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  a/ -329 + (15 – 101) – (25 – 400)

  = – 329 + 15 – 101 – 25 + 400

  = (-329 – 101) + 400 + (15 – 25)

  = -430 + 400 – 10

  = -30 – 10

  = -40.

  b/ 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 97 – 98 + 99 – 100

  = (1 – 2) + (3 – 4) + (5 – 6) + … + (97 – 98) + (99 – 100)

  = -1 + (-1) + (-1) + … + (-1) + (-1)

  = -1. 50

  = -50

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )