Toán Lớp 6: Tính giá trị của biểu thức b) a^2+2ab+b² –1 với a=-2,b=4 d)x.(-234)+(-x).16 với x=4 Bài 5: Cho a=-20; b-c=-5, hãy tìm A biết: A

Question

Toán Lớp 6: Tính giá trị của biểu thức
b) a^2+2ab+b² –1 với a=-2,b=4
d)x.(-234)+(-x).16 với x=4
Bài 5: Cho a=-20; b-c=-5, hãy tìm A biết: A = b(a -c)-c(a-b)
mik đg cần gấp lắm ai nhanh và đúng mk sẽ cho ctlhn nha thanks, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 8 tháng 2022-04-19T09:25:41+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Bài 4:
  b) $a^2+2ab+b^2-1=3$ với $a=-2;b=4$
  d) $x.(-234)+(-x).16=-1000$ với $x=4$
  Bài 5:
  $A=100$ với $a=-20;b-c=-5$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 4:
  b)
  $a^2+2ab+b^2-1$
  Thay $a=-2;b=4$ ta được:
  $(-2)^2+2.(-2).4+4^2-1\\=4-16+16-1\\=3$
  Vậy $a^2+2ab+b^2-1=3$ với $a=-2;b=4$
  d)
  $x.(-234)+(-x).16\\=x.(-234)-x.16\\=x(-234-16)\\=x.(-250)$
  Thay $x=4$ ta được:
  $4.(-250)=-1000$
  Vậy $x.(-234)+(-x).16=-1000$ với $x=4$
  Bài 5:
  $A=b(a-c)-c(a-b)\\=b.a-b.c-c.a-c.(-b)\\=ab-bc-ac+bc\\=ab-ac\\=a(b-c)$
  Thay $a=-20;b-c=-5$ vào $A$ ta được:
  $A=-20.(-5)=100$
  Vậy $A=100$ với $a=-20;b-c=-5$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )