Toán Lớp 6: tính giá trị biểu thức a) S= 4 + (-5) – (-7) + (-9) b) T= 12 + (-15) + (-24) – (-25)

Question

Toán Lớp 6: tính giá trị biểu thức
a) S= 4 + (-5) – (-7) + (-9)
b) T= 12 + (-15) + (-24) – (-25), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 1 tháng 2022-03-19T09:14:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tính giá trị biểu thức:
  a)S=4+(-5)-(-7)+(-9)
  S=4+(-5)+7+(-9)
  S=-1+(-2)
  S=-3
  b)T=12+(-15)+(-24)-(-25)
  T=(-3)+(-24)+25
  T=(-27)+25
  T=-2
  Đây nha bạn!sai thì nói mik đừng báo cáo mik nhe:)))
   

 2. a) S = 4 + ( -5 ) – ( -7 ) + ( -9 )
      S = 4 – 5 + 7 – 9
      S = -1 + 7 – 9
      S = 6 – 9
      S = -3
  b) T = 12 + ( -15 ) + ( -24 ) – ( -25 )
      T = 12 – 15 – 24 + 25
      T = ( -3 ) – 24 + 25
      T = -27 + 25
      T = -2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )