Toán Lớp 6: Tính giá trị biểu thức :A =ax -ay + bx-by biết a+b=-7 x-y=-1

Question

Toán Lớp 6: Tính giá trị biểu thức :A =ax -ay + bx-by biết a+b=-7 x-y=-1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 6 tháng 2022-05-25T22:07:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  A= 7
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = ax -ay + bx-by
  A= a(x-y)  + b (x – y)
  A= a . (-1) + b . (-1)        ( vì x – y = -1 *ở đề bài cho)
  A= (a + b) . ( -1)               
  A= -7 . (-1)                     ( vì a + b = -7 * ở đề bài cho)
  ⇒ A= 7 
  $\color{violet}{\text{ Xin hay nhất ạ}}$

 2. A =ax -ay + bx-by
  ->A=a(x-y)+b(x-y)
  ->A=(x-y)(a+b)
  Thay a+b=-7;x-y=-1 vào biểu thức A, ta được:
  (-1).(-7)
  =7
  Vậy A=7 khi a+b=-7;x-y=-1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )