Toán Lớp 6: Tính giá trị biểu thức A. 3⁴ : 3² B. 2⁴ . 2² C. (2⁴)²

Question

Toán Lớp 6: Tính giá trị biểu thức
A. 3⁴ : 3²
B. 2⁴ . 2²
C. (2⁴)², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 6 tháng 2022-05-25T23:18:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A. 3⁴ : 3²
  = $3^{4-2}$ 
  = 3^2
  = 9
  B. 2⁴ . 2²
  = $2^{4+2}$ 
  = 2^6
  = 64
  C. (2⁴)²
  = $2^{4.2}$ 
  = 2^8
  = 256

 2. $@Shin$
  * $3^{4}$ : $3^{2}$ = $3^{4-2}$ = $3^{2}$ = 9
  * $2^{4}$ . $2^{2}$ = $2^{4+2}$ = $2^{6}$ = 64
  * $(2^{4})$$^{2}$ = $2^{4.2}$ = $2^{8}$ = 256
  → $x^{m}$ : $x^{n}$ = $x^{m-n}$ 
  → $x^{m}$ . $x^{n}$ = $x^{m+n}$ 
  → $(x^{m})$ $^{n}$ = $x^{m.n}$ 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )