Toán Lớp 6: tính diện tích hình bình hành , biết tổng số đo độ dài đáy và chiều cao là 24cm, độ dài đáy hơn chiều cao 4cm

Question

Toán Lớp 6: tính diện tích hình bình hành , biết tổng số đo độ dài đáy và chiều cao là 24cm, độ dài đáy hơn chiều cao 4cm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tháng 2022-12-22T06:09:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải
  Độ dài của đáy là:
  $(24+4):2=14(cm)$
  Độ dài của chiều cao là:
  $24-14=10(cm)$
  S hình bình hành là:
  $14.10=140(cm^{2})$
  $Đáp$ $số:140cm^{2}$
  (Bài tham khảo)

 2. Độ dài đáy là :
  ( 24 + 4 ) : 2 = 14 ( cm )
  Chiều cao là:
  14 – 4 = 10 ( cm )
  Diện tích hình bình hành là:
  14 x 10 = 140 ( cm² )
   Đáp số: 140 cm²
  Xin hay nhất và 5 sao ạ
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )