Toán Lớp 6: Tính diện tích các hình sau: a ] Hình bình hành có độ dài một cạnh là 102 cm và chiều cao tương ứng 25 cm. b] Hình vuông có độ dài một

Question

Toán Lớp 6: Tính diện tích các hình sau:
a ] Hình bình hành có độ dài một cạnh là 102 cm và chiều cao tương ứng 25 cm.
b] Hình vuông có độ dài một cạnh là 12m
c] hình thang có độ dài hai cạnh đáy là 15m và 13m chiều cao là 8m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 31 phút 2022-06-15T08:18:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) DT hình bình hành là:

  2550(cm2)

  b)DT hình vuông:’

  12×12=144 (m2)

   C)DT Hình thang:

  (15+13)x8:2=112 (m2)

  Đáp số: a) 2550 cm2

               b) 144 m2

                c) 112 m2

   

 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:

  a) Diện tích của hình bình hành đó là:

  $\text{102 x 25 = 2550 ($cm^2$)}$

  b) Diện tích của hình vuông đó là:

  $\text{12 x 12 = 144 ($m^2$)}$

  c) Diện tích của hình thang đó là:

  $\text{(15 + 13) : 2 . 8 = 112 ($m^2$)}$

        $\text{Đ/S:….}$

  $\text{_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _}$

  $\mathbb{•Ruby•}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )