Toán Lớp 6: tính chu vi và chiều dài của hình chữ nhật biết diện tích của nó bằng 72m² và chiều rộng bằng 8m

Question

Toán Lớp 6: tính chu vi và chiều dài của hình chữ nhật biết diện tích của nó bằng 72m² và chiều rộng bằng 8m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 3 tháng 2022-02-18T00:43:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài của hình chữ nhật đó là:
  $\text{72 :  8 = 9 (m)}$
  Chu vi của hình chữ nhật đó là:
  $\text{(9 + 8) x 2 = 34 (m)}$
                  Đáp số: $\text{C: 34 m, Chiều dài: 9 m }$
  $\textit{$\Psi$ Ruby}$

 2.                       Giải 
  Chiều dài của hình chữ nhật đó là :
                 72 : 8 = 9 (m)
  Chu vi hình chữ nhật là :
                (8+9) . 2 = 34 (m)
                       Đ/s : Chiều dài : 9m
                                Chu vi : 34 m
   —–chúc tus học tốt—–

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )