Toán Lớp 6: Tính các tổng sau A= 1+2+3+4+5+….+2021+2022 giúp mik với

Question

Toán Lớp 6: Tính các tổng sau A= 1+2+3+4+5+….+2021+2022 giúp mik với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 27 phút 2022-06-04T17:29:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 2021 + 2022
  A = (2022 + 1) . 2022 : 2
  A = 2023 . 2022 : 2
  A = 4090506 : 2
  A = 2045253

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A= 1+2+3+4+5+….+2021+2022
  Số số hạng của dãy là :
  ( 2022 + 1 ) : 1 + 1 = 2024 ( số )
  Tổng một cặp số là : 
  2022 + 1 = 2023 
  Số cặp ta có là : 
  2024 : 2 = 1012 ( cặp )
  Tổng của dãy số là :
  1012 x 2023 = 2 047 276
  -> A = 2 047 276
  @muoiakiramobile
  #chucbanhocgioi
  #xin5vote+1camon+1ctlhn
  #thankyou<3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )