Toán Lớp 6: Tính : B= 3/9 . 8/9 . 15/16 . … . 399/400

Question

Toán Lớp 6: Tính :
B= 3/9 . 8/9 . 15/16 . … . 399/400, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 4 ngày 2022-06-18T23:34:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  $\dfrac{3}{4}$ . $\dfrac{8}{9}$ …$\dfrac{399}{400}$ 

  = $\dfrac{1.3}{2.2}$ . $\dfrac{2.4}{3.3}$ . …. . $\dfrac{19.21}{20.20}$ 

  = $\dfrac{1. 2…. 19}{2. 3 ….. 20}$ . $\dfrac{3.4…21}{2.3…20}$ 

  = $\dfrac{1}{20}$ . $\dfrac{21}{2}$ 

  = $\dfrac{21}{40}$ 

 2. $\dfrac{3}{4}$ . $\dfrac{8}{9}$ . … . $\dfrac{399}{400}$

  $\text{= $\dfrac{1.3}{2.2}$ . $\dfrac{2.4}{3.3}$ . … . $\dfrac{19.21}{20.20}$}$

  $\text{= $\dfrac{1.2. … .19}{2.3. …. 20 .}$ . $\dfrac{3.4. … 21}{2.3. … . 20}$}$

  $\text{= $\dfrac{1}{20}$ . $\dfrac{21}{2}$}$

  $\text{$\dfrac{21}{40}$}$

  XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT!

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )